SPÓJRZ NA STRATY ŚWIEŻYM OKIEM
Analiza przepływów mocy i energii w sieci nN.

O NAS

Połączenie sił dwóch grup pasjonatów – energetyków i informatyków - dało w efekcie niezwykle użyteczne narzędzie, które wykorzystuje istniejącą infrastrukturę

Czytaj więcej...

DLA KOGO

System eQUILIBRA, zapewniając wsparcie procesów zarządzania różnicą bilansową w sieci dystrybucyjnej, jest narzędziem niezbędnym dla każdego OSD.

Czytaj więcej...

PUBLIKACJE

Budujemy wiedzę o zarządzaniu stratami. Pobierz informacje o systemie eQUILIBRA.

Czytaj więcej...
Dlaczego Equilibra?
Trzy kluczowe cechy systemu do bieżącego zarządzania stratami.

Wykorzystanie modeli impedacyjnych, rzeczywistych modeli działania.

Integracja z systemami AMI, GIS oraz SCADA.

Spójne i obiektywne zasady określania strat w procesie konsolidacji.